คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมออกบูธ ณ รร.สามเสนวิทยาลัย

23.11.2023 ผศ. ดร.มาศอุบล ทองงาม อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมนิสิต (เป็นศิษย์เก่า) เข้าร่วมออกบูธแนะแนวการรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร วันดังกล่าวมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าชมบูธของคณะ ในงาน Samsem Education Fair 2 ณ รร.สามเสนวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *