คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

28.12.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *