คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2024 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

08.01.2024 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร เข้ามอบกระเช้าผลไม้และ Bakery แสดงความยินดีกับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2024 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *