คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

21-22.12.2023 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และจัดกิจกรรม Open House ณ บริเวณโถงอาคารอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 ซึ่งกิจกรรมโครงการฯ นี้จัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะฯ มากกว่า 1,200 คน

และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอาหารว่างจากผู้ใหญ่ใจดี ดังนี้ บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด บริษัท กรีนสปอต จำกัด บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด บริษัท เซอร์เคียวเฮอบอลเมด จำกัด บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ผู้ประสานงานโดย คุณอารวรรณ วัฒนเพ็ญไพบูลย์ และ คุณศันสนีย์ เพ็ชรวงศ์ จาก สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *