คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการออกบูธแนะแนวการเข้าศึกษา ในงาน Thailand EXPO Education 2022

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมคณะกรรมการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ และ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต พร้อมนิสิต เข้าร่วมจัดนิทรรศการออกบูธแนะแนวการรับเข้าศึกษา ในงาน “Thailand EXPO Education 2022” เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *