คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565”

ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมคณะกรรมการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ และ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต พร้อมนิสิต เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565” เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *