คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการการศึกษาต่อ และแนะแนว ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ดร.อุรุชยา สนแจ้ง และ ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์ พร้อมนิสิตปริญญาโท ผู้แทนคณะกรรมการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการการศึกษาต่อ และแนะแนว ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม ครู งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *