คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพรมราชกุมารี

31.03.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล รองฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และวางพานพุ่มดอกไม้ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *