คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16.06.2023 ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อม บุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ แด่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในงาน “ครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *