ต่อยอดความรู้ และงานวิจัย ระดับ ป.โท-เอก กับ 6 หลักสูตร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

ต่อยอดความรู้ และงานวิจัย ระดับ ป.โท-เอก กับ 6 หลักสูตร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศในสายอาชีพของคุณเอง รายละเอียด https://www.grad.ku.ac.th/application/app66_f2/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *