นิสิตปริญญาตรีภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 5 FI Asia 2023

19.09.2523 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรีภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีม Beat Gummy และ Halivia ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 5 FI Asia 2023 ทีม MonMon Jelly ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ Vitafoods Asia Nutraceutical Awards  และทีม MeMori ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในงาน FI Asia2023

ขอขอบคุณทีมอาจารย์กลุ่มสอนรายวิชา PD ที่ดูแลนิสิตทั้ง 4 ทีมในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ รศ. ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี  รศ. ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี ดร. ชนนิกานต์ ศรีกัลยา และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมอีก 2 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต รศ. ดร.ทานตะวัน พิรักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *