นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับ 4 รางวัล จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ ระดับนานาชาติ

โดยมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รางวัล Worldstar Global Packaging Awards และ รางวัล AsiaStar Awards for Excellence in Packaging ชื่อผลงาน Evergrowth โดย นางสาววัชราภรณ์ สุดใจ และนางสาวพิชญาภา ทองมิตรา จากรายวิชา การออกแบบโครงสร้างทางการบรรจุ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 แนวคิดในการออกแบบ : ชุดอุปกรณ์ปลูกดอกไม้ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาสภาพผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในได้ ไม่มีการแตกหักเสียหาย โดยตัววัสดุกันกระแทก นั้นขึ้นรูปจากกระดาษแผ่นเดียว ไม่มีการใช้กาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Sustainability for next normal ให้ความสะดวกในการผลิต การลำเลียงขนส่ง รวมทั้งการใช้งานโดยผู้บริโภค ผลิตจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลต่อได้

รางวัล AsiaStar Awards for Excellence in Packaging ชื่อผลงาน Liquid Fertilizer โดย นายภัทรชัย ลายนาคขด และนางสาวภาวินี พิงไทย จากรายวิชา การออกแบบกราฟิกทางการบรรจุ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 แนวคิดในการออกแบบ : ปุ๋ยน้ำแบบรีฟิล สามารถควบคุมปริมาณปุ๋ยน้ำได้จากสวิตช์เลื่อนเปิดปิด ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง สามารถเติมได้จากด้านบน แก้ปัญหาขยะพลาสติกจำนวนมากจากการใช้แล้วทิ้ง สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้มีรูปลักษณ์สวยงามแตกต่าง เป็นเสมือนอุปกรณ์ตกแต่งกระถางต้นไม้ สามารถใช้งานได้ง่าย ฉลากด้านหลังประกอบด้วยแถบสีที่บ่งบอกปริมาณของธาตุอาหาร รวมถึงการใช้ไอคอนเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจง่าย วัสดุสามารถรีไซเคิลได้และสามารถแยกขยะได้ง่าย โดยตัวขวดขึ้นรูปจากพลาสติกชนิดเดียว ฉลากเป็นสติ๊กเกอร์ที่สามารถลอกออกได้ ออกแบบเป็นรูปลุงชาวสวนถือต้นไม้ในแบบต่างๆเพื่อสื่อสารชนิดของปุ๋ย โดยชาวสวนมีสีผิวที่ต่างกันออกไปเพื่อแสดงออกถึงความเท่าเทียมกันทางเพศด้วย

รางวัล AsiaStar Awards for Excellence in Packaging ชื่อผลงาน Kamol โดย นางสาวจิรัชญา รัชเวทย์ และนางสาวอรจิรา กำเหนิดแขก จากรายวิชา การออกแบบโครงสร้างทางการบรรจุ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 แนวคิดในการออกแบบ : เมื่อเปิดกล่องตัวกล่องจะกางออกมาเป็นรูปดอกบัว ซึ่งสามารถนำตัวกล่องมาใช้แสดง ณ จุดขายได้ เพื่อเพิ่มความสวยงาม ดึงดูดใจผู้บริโภค ตัวบรรจุภัณฑ์ทำขึ้นมาเพื่อลดการใช้โฟมกันกระแทกจากพลาสติก วัสดุกันกระแทกทำจากกระดาษลูกฟูกที่ย่อยสลายได้ เพื่อช่วยให้ตัวพระพุทธรูปไม่ขยับในระหว่างการขนส่งลดความเสียหายจากการกระแทก ตัวกล่องสามารถนำมาเป็นชั้นวางพระพุทธรูปได้ ซึ่งตรงกับแนวคิด Sustainable designโดยการใช้บรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

โดยผลงานทั้งหมดนี้​มี​ ดร.เจนณัช​ สดไสย์​ เป็นที่ปรึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *