นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ที่ยกทัพ คว้าถึง 12 รางวัล การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเวทีระดับชาติ Thaistar Packaging Awards 2023

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ที่ยกทัพ คว้าถึง 12 รางวัล การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเวทีระดับชาติ Thaistar Packaging Awards 2023 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เก่งมาก ปังไม่ไหว เยี่ยมที่สุด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผู้ได้รับรางวัลได้ที่ : https://www.facebook.com/dip.go.th/?locale=th_TH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *