นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในชื่อผลงานช้างไทย

22.09.2023 ขอแสดงความยินดีกับน้องกวง นายภูมิพิรัชย์ วงศาสิริโรจน์ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ Specialty Design Contest 2023 จัดโดย บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นผลงานจากรายวิชาการพิมพ์ภาชนะบรรจุ ปีการศึกษา 2566 โดยประกาศผลและพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ซึ่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 94 ผลงาน จาก 15 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังมีนิสิตที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายร่วมรับเกียรติบัตร โดย ผลงานดังกล่าวมี ดร.เจนณัช สดไสย์ เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบผลงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *