นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุได้รับรางวัล Honorable mentions จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ SCGP Packaging Speak Out 2023

07.10.2023 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาริตา ยิ่งยงอุดมผล นางสาวพรสินี น้อยประชา และ นางสาวอนันตชา จั่นอยู่ นิสิตชั้นปีที่ 3 จาก ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัล Honorable mentions มูลค่า 20,000 บาท จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ SCGP Packaging Speak Out 2023 ในหัวข้อ Packaging for Seniors จัดโดย บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีการนำเสนองานและประกาศผลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ในชื่อผลงาน Wingwing บรรจุภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบจากรายวิชาหลักการออกแบบภาชนะบรรจุ โดย ดร.เจนณัช สดไสย์ เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *