นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัล “The Best of the Packaging Solutions Challenge” และรางวัล “Popular Vote” ในโครงการ SCGP Packaging Speak out จากบริษัท SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED.

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 2 รางวัล “The Best of the Packaging Solutions Challenge” และรางวัล “Popular Vote” ในโครงการ SCGP Packaging Speak out จากบริษัท SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED ในผลงาน “BUGSGUARD” ฟิล์มป้องกันมดและแมลงนำเสนอ โดยนายภัทรชัย ลายนาคขด และนางสาวภาวินี พิงไทย นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

และได้รับเงินรางวัลรวม 90,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการเข้าฝึกงานทางจากบริษัท ผลงานนำเสนอไอเดีย สารเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์และพอลิเมอร์สำหรับป้องกันแมลง จากสารไพรีทรินส์ จากดอกไพรีทรัม และสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย

โดยมีการตัดสินรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน Virtual Event ทั้งนี้ผลงานในการส่งประกวดครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมมากกว่า 400 ผลงาน และภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในเวทีนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *