นิสิต และคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. คว้า 4 รางวัล ในงาน Food Innopolis Innovation Contest 2022

ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. เจ้าของงานแข่งขันนวัตกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จัดงาน Food Innopolis Innovation Contest 2022: Demo Days เป็นเวทีการแข่งขันประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับความรู้ทางด้านธุรกิจ นำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทุกปี Food Innopolis จะศึกษาเทรนด์อาหารของโลก เพื่อกำหนดหัวข้อในการแข่งขัน ซึ่งภายในงานนี้ คณาจารย์ และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดังนี้

หัวข้อ STREET FOOD INNOVATION รุ่น (LIGHT WEIGHT) ได้แก่

ผัดไทยสมัญ ผลิตภัณฑ์ ผัดไทยยากิพร้อมรับประทาน จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             รางวัลชนะเลิศ CHAMPION เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และรางวัล GRAND PRIZE 50,000 บาท

กลมกล่อม ผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นหมึกย่างสอดไส้น้ำจิ้มซีฟู๊ด จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           รางวัล 2nd RUNNER UP ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท และ MOST PRESENTABLE ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *