ประมวลภาพ วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 (KU83 & AI 44)

23.06.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี กล่าวเปิดงานวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตรและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ จากนั้น เป็นการแนะนำการเรียนการสอน การลงทะเบียน การศึกษาต่อต่างประเทศ และยังได้รับเกียรติ จาก ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มาแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย ส่วนต่อไปเป็นการแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และตบท้ายด้วยกิจกรรมของสโมสรนิสิต งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/G7hc5fD8Pp3B5tdJ7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *