มูลนิธิ อย. ภายใต้การสนับสนุนของ บพข. ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม onsite (TK palace and convention แจ้งวัฒนะ) หรือ online ฟรี!!!!

🔥🔥🔥 [ด่วน] รับจำนวนจำกัด🔥🔥🔥
มูลนิธิ อย. ภายใต้การสนับสนุนของ บพข. ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม onsite (TK palace and convention แจ้งวัฒนะ) หรือ online ฟรี!!!! 🎉
1. เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตอาหารแบบใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียนที่: https://forms.gle/JS3SG3rLTBh9bYks5
2. เรื่อง เทคนิคการสกัดสารสำคัญ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียนที่: https://forms.gle/dpcV1fkSCHJQMyQd7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *