รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พาเจ้าหน้าที่บริษัท APC ร่วมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและการศึกษาด้านอาหารสัตว์เลี้ยง

08.06.2023 ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้พาเจ้าหน้าที่ Global R&D director บริษัท APC พร้อมคณะ เข้าประชุมหารือและเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อทำความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์เลี้ยง และส่วนประกอบอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *