สัมภาษณ์พิเศษ พี่มิ้นท์ นางสาวพรสวรรค์ ไชยกุล บัณฑิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เคล็ดลับเรียนเก่ง+กิจกรรมปัง ความประทับใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *