สุดเจ๋ง….เด็กพีดี (PD) นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กวาดรางวัล GRAND PRIZE และรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดผลิตนวัตกรรมในงาน Food Innopolis Innovation Contest 2021

3 ทีมนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้า 6 รางวัล มูลค่าเกือบ 200,000 บาท จากการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Food Innopolis Innovation Contest2021 ในหัวข้อ “Food Heritage Innovation นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร” และ “Future Lifestyle Food Innovation นวัตกรรมอาหารสําหรับการใช้ชีวิตแห่งอนาคต” ในรุ่น Light Weight ระดับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (สวทช.)

ทีม  Rice Gun Muk คว้า 4 รางวัล จาก “ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวีแกนรสข้าวแช่” ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่เพิ่มลูกเล่นและความสนุกสนานในการรับประทานด้วยเนื้อสัมผัสที่แตกต่างจากตัวเนื้อไอศกรีม เยลลี่กลิ่นมะลิ และข้าวพองอบกรอบ ที่มีรสชาติที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของข้าวแช่ รางวัลที่ได้รับมีดังนี้

  • รางวัล Grand Prize มูลค่า 50,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศในหัวข้อ Heritage Innovation มูลค่า50,000 บาท
  • รางวัล Best Presentation มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัล Best Business Plan มูลค่า 10,000 บาท

สมาชิกในทีมประกอบด้วย น.ส.กนิษฐา กล้าไพรี, น.ส.ณัฎฐ์ธิดา สังข์ฉิมกัลยากร, น.ส. พิชามญช์ุ เรืองรัตนธรณ์, น.ส. ปาลิตา พจนา และมี รศ. ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช และ ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

ทีม 5 Shades ได้รับรางวัลชนะเลิศในหัวข้อ Future Lifestyle Food Innovation มูลค่า 50,000 บาท จาก “ผลิตภัณฑ์มีทโลฟวีแกน” ผลิตภัณฑ์ Plant-based ทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภควีแกนและผู้ที่รักสุขภาพ  สมาชิกในทีมประกอบด้วย น.ส.กานต์พิสุทธิ์  เสวิสิทธิ์, นางสาวกชพร  วิสุทธินันท์, นายกฤตนัย  พรมพิชัย, นายกฤษกร  สุฐิติวนิช และ น.ส.ฉัตรสุดา  ภัทรมนทกานติ โดยมี รศ. ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

ทีม Courage หมาน้อยผู้กล้าหาญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในหัวข้อ Food Heritage Innovation มูลค่า 10,000 บาท จาก “ผลิตภัณฑ์ Gummy Puppy” ขนมกัมมี่เยลลี่สำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและขนมหวานทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กๆทั่วไปเพื่อฝึกพฤติกรรมลดการติดหวาน  สมาชิกในทีมประกอบด้วย น.ส.กวินธิดา พิทักษ์วงศา, น.ส.พัทธนันท์ พิมสาร, น.ส.นิศาชล แซ่ลิ้ม โดยมี รศ. ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช และ ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *