อาจารย์และนักวิจัย มก. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023 โดย Stanford University

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ติดอันดับ ประเภท ผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี ค.ศ. 2022 สูงที่สุด จำนวน 9 ท่าน ส่วนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน สาขา Polymers ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต สาขา Food Science ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=83477

ข้อมูลอ้างอิง: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *