เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต “หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ” (Beverage Technology and Management) รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต “หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ” (Beverage Technology and Management) รุ่นที่ 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระยะเวลาการศึกษา: 2 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปี)

สนใจรายละเอียด สอบถามที่
☎️ 02-5625000 ต่อ 5140 หรือ 081-987-9204
📩 kubevtech@gmail.com
(LINE messenger) @087rgfig ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กันยายน 2565
จำนวน 30 ท่านเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *