โครงการอบรมแนวทางการทำสื่ออย่างสร้างสรรค์และการแยกขยะอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 โดย ทีมครูเก๋ Head and Heart มาแชร์ ประสบการณ์การทำสื่ออย่างสร้างสรรค์  เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างไรให้โดนใจ และ workshop การเล่าเรื่อง รวมถึง เทคนิคการทำคลิปวีดิโอแบบสั้น และการตัดต่อคลิปสำหรับ Social media รวมถึง ผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร มาแนะนำขยะรีไซเคิลและการแยกขยะอย่างถูกต้อง และมีการมอบรางวัลไอเดียแนวทางลดขยะ AI circular ให้แก่นิสิต โดยอาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *