โครงการแยกและจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน AI Circular

08.12.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการ “โครงการแยกและจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน AI Circular”  สนับสนุนให้มีการแยกขยะรีไซเคิล จัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้อง และการรับซื้อขยะรีไซเคิล สามารถสร้างความตระหนักในการทิ้งขยะและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิลได้ ให้กับบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดย ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร ผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคุณฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มอบรางวัลดีเด่นผู้เข้าร่วมโครงการ AI Circular ให้แก่บุคลากร นิสิต และแม่บ้านของคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนทั้งหมด 14 รางวัล ขอบคุณทุกความร่วมมือของทุกคนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ช่วยกันทำให้โลกน่าอยู่กันนะค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *