โครงการแยกและจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน AI circular

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โครงการแยกและจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน AI circular ได้ดำเนินการรวบรวมและจำหน่ายขยะรีไซเคิลของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3 และได้มีการมอบรางวัลแม่บ้านดีเด่นครั้งที่ 2 ของคณะอุตสหกรรมเกษตร โดยคุณฟารีดา เราะห์มานีย์ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลแม่บ้านยอดขยัน (นางสาวอังคณา มูลทา) รางวัลซุปเปอร์แม่บ้าน (นางสาวกาญจนา​ ปัญญาผล) และรางวัลแม่บ้านรีไซเคิล (นางพิกุล ประโคม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *