โครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” ประจำปี 2566

05.09.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมบริจาคขยะขวดพลาสติกจำนวน 15 กิโลกรัม ภายใต้โครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ เข้าร่วมกับโครงการ Green University ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกดั (มหาชน) หรือ PTTGC และ บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วสิ จำกัด (มหาชน) หรือ AIS โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 15 ตุลาคม 2566 ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมามีส่วนร่วมในการบริจาคขวดพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) ที่ชั้น 4 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 5

เก็บสิ่งเหล่านี้ในมือไว้ให้ดี แล้ว ทิ้ง เทิร์น แบบให้โลกจำ!!!

✅ ขวดพลาสติกใส PET

✅ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต

✅ อุปกรณ์เสริม มือถือ และแท๊บเล็ต

✅ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เช่นสายชาร์จ เมาส์ คีย์บอร์ด

✅ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกอื่นๆขนาดเล็ก เช่น จอยเกม เครื่องคิดเลข โทรศัพท์บ้าน รีโมท นาฬิกา กล้องถ่ายรูป

❌ พาวเวอร์แบงค์

❌ TV ไมโครเวฟ เครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่

❌ ถ่านไฟฉาย

❌ หมึก/โทนเนอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *