2 กุมภาพันธ์ 2564 ครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุโณปการของสามบูรพาจารย์ ผู้ริเริ่มและบุกเบิกวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *