2 กุมภาพันธ์ 2566 ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

02.02.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุโณปการของสามบูรพาจารย์ ผู้ริเริ่มและบุกเบิกวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *