ขยายเวลาการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 7 – 31 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

|