ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งวันที่ 13 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

|