ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา

|

ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณณิศารัตน์ จั่นเพิ้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-5000 ต่อ 5111