ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

|

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ