คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตำแหน่ง

|

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตำแหน่ง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ เอกสารแนบ :(ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์)

2. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ เอกสารแนบ : (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

3. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ
ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 พฤศจิกายน 2566 เอกสารแนบ :(สำนักงานเลขานุการ)