ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

|

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1. อาจารย์สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ กดที่นี้
2. อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร กดที่นี้
3. นักวิทยาศาสตร์สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ กดที่นี้
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ku.ac.th/th/jobnews-ku หรือ https://agro.ku.ac.th/th/news/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณณิศารัตน์ จั่นเพิ้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-5000 ต่อ 5111