ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

|

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ณิศารัตน์ จั่นเพิ้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-5000 ต่อ 5111