ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

|

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ณิศารัตน์ จั่นเพิ้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-5000 ต่อ 5111