ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

|