ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับคณะ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

|