ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

|

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ สัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 ชั้น 5 ห้องประชุม 5518