ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Interview_Teacher