เปิดรับสมัคร!! เจ้าหน้าที่โครงการ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

|

(ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่!)

🚨🚨 รับสมัครถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 🚨🚨

🏢 Location: สำนักงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) ชั้น 4 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

📍คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
– ขยัน และมีความรับผิดชอบ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
– มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– สามารถใช้ซอฟท์แวร์ Microsoft Office ในการทำงานเอกสาร presentation และการจัดการตัวเลขพื้นฐานได้
– สามารถจัดทำสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้
– หากมีประสบการณ์ในด้านการประสานงาน และการทำงานสารบรรณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ระยะเวลาสัญญา 1 ปี (พิจารณาต่อสัญญาทุกปี)

📑 สามารถส่งประวัติส่วนตัว (CV) และเอกสารรับรองผลการศึกษา รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่อีเมล: fi.kasetsart@ku.th
หรือ ติดต่อ 📞 02-562-5555 ต่อ 646269 (คุณบุณยานุช)
Facebook: FoodInnopolis at Kasetsart University