Thu

15

Feb

จำนวนรับเข้าแต่ละสาขาวิชาใน TCAS67 รอบที่ 2 รวม 288 คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  • 00:00 - 00:00
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาตร์
🥳จำนวนรับเข้าแต่ละสาขาวิชาใน #TCAS67 รอบที่ 2 รวม 288 คน
❤️มาเป็นครอบครัวเดียวกัน พี่ๆรอต้อนรับอยู่นะคะ
📍เปิดรับสมัครทุกสาขาวิชา ผ่าน 9 โควตาของ #เกษตรศาสตร์
📅รับสมัครวันที่ 15 ก.พ. – 21 มี.ค. 67
📱ติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ https://admission.ku.ac.th/
😎รู้จักกับคณะเรามากขึ้น คลิก https://linktr.ee/agroindustry.ku…

กิจกรรมน่าสนใจอื่นๆ

รับสมัครผ่านระบบของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ mytcas.com มาเป็นครอบครัวเดียวกัน พี่ๆรอต้อนรับอยู่นะคะ รับสมัครวันที่ 6 – 12 พ.ค. 67 ติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ https://admission.ku.ac.th/ รู้จักกับคณะเรามากขึ้น คลิก https://linktr.ee/agroindustry.ku… #โควต้า #quota #AIKU […]

รายละเอียดเพิ่มเติม