ประกาศ:

|

ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ไปจนถึงสิ้นสุดภาคต้นปีการศึกษา 2564 (ธันวาคม 2564)