ชีวโมเลกุลของอาหารและส่วนผสมเชิงหน้าที่

Dr. Namfone Lumdubwong, ชีวโมเลกุลของอาหารและส่วนผสมเชิงหน้าที่ MORE DETAIL

Research Topics

Fat and oil in foodRice and rice starchPlant protein

ชีวโมเลกุลของอาหารและส่วนผสมเชิงหน้าที่ (Food biomolecules and functional ingredients)

งานวิจัยด้านแหล่งโปรตีนทางเลือกในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ แมลง และแหล่งโปรตีนจากพืช เป็นต้น งานวิจัยด้านน้ำมันและไขมันในอาหาร งานวิจัยด้านข้าวและแป้งข้าว การพัฒนาส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่จากผลิตผลทางการเกษตร สมุนไพรและเครื่องเทศ รวมทั้ง งานวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกสารพรีไบโอติก และไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์

ติดต่อเรา

Assoc. Prof. Namfone Lumdubwong, Department of Food Science and Technology

EMAIL faginfl@ku.ac.th