ความปลอดภัยอาหารและความมั่นคงทางโภชนาการ

Dr. Sudsai Trevanich, MORE DETAIL

Research Topics

A new single-tube platform of melting temperature curve analysis based on multiplex real-time PCR using EvaGreen for simultaneous screening detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli, Salmonella spp. And Listeria monocytogenes in food.
Bundidamorn, D., Supawasit W., Trevanich, S.รายละเอียดเพิ่มเติม
Inactivation of Clostridium perfringens spores adhered onto stainless steel surface by agents used in clean-in-place procedure
Alzubeidi, Y.S., Udompijitkul, P., Talukdar, P.K., Sarker, M.R.รายละเอียดเพิ่มเติม
An assessment of antibacterial mode of action of chitosan on Listeria innocua cells using real-time HATR-FTIR spectroscopy
Tantala, J., Thumanu, K., Rachtanapun, C.รายละเอียดเพิ่มเติม
Two-step washing with commercial vegetable washing solutions, and electrolyzed oxidizing microbubbles water to decontaminate sweet basil and Thai mint: A case study
Klintham, P., Tongchitpakdee, S., Chinsirikul, W., Mahakarnchanakul, W.รายละเอียดเพิ่มเติม

ความปลอดภัยอาหารและความมั่นคงทางโภชนาการ (Food safety & nutrition security)

งานวิจัยความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร งานวิจัยด้านความปลอดภัยในกระบวนการแปรรูปอาหารที่ไม่ใช้ความร้อน และงานวิจัยด้านการกล่าวอ้างประโยชน์ทางสุขภาพของส่วนผสมเชิงหน้าที่ชนิดใหม่

ติดต่อเรา

รศ. ดร.สุดสาย ตรีวานิช

EMAIL fagisstn@ku.ac.th