หน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

หน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

บริการให้คำปรึกษาด้าน:

  • การวิจัยและพัฒนาวัสดุสัมผัสอาหาร
  • การรับรองคุณภาพวัสดุสัมผัสอาหาร
  • การควบคุมกระบวนการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร
  • ด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร
  • การอบรม สัมมนา ถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร

ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ02-562-5097อีเมลrangrong.y@ku.ac.th

บริการให้คำปรึกษาด้าน:

  • การวิจัยและพัฒนาวัสดุสัมผัสอาหาร
  • การรับรองคุณภาพวัสดุสัมผัสอาหาร
  • การควบคุมกระบวนการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร
  • ด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร
  • การอบรม สัมมนา ถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร