ศิษย์เก่า

สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับคณะ นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าทุกรุ่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Facebook

 

ข่าวสาร

เปิดรับสมัคร TCAS 66 รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการเข้าศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์