ศิษย์เก่า

สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับคณะ นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าทุกรุ่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Facebook

 

ข่าวสาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับ Western Philippines University ประเทศฟิลิปปินส์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแสดงความยินเนื่องในวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 10 ปี

มอบหนังสือให้ห้องสมุดอุตสาหกรรมเกษตร นฤดมบุญหลง