ศิษย์เก่า

สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับคณะ นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าทุกรุ่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Facebook

 

ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองน้องๆนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เข้างาน แนะแนวทางสร้างอนาคตในเส้นทางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

AI-Open House ร่วมกับ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตบเท้าเข้าค่าย…เส้นทางอาชีพอุตสาหกรรมอาหาร

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Sensory Statistics for Product, Consumer, and Market Insights”