ศิษย์เก่า

สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับคณะ นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าทุกรุ่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Facebook

 

ข่าวสาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานสัมมนา เรื่อง ไม่ตกยุคกับนวัตกรรมสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชด้วยงานวิจัย

เปิดรับสมัครโครงการ AI the series 2022 camp

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดอบรมโครงการแยกขยะและจัดการขยะ AI Circular ครั้งที่ 3