ศิษย์เก่า

สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับคณะ นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าทุกรุ่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Facebook

 

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Sensory Statistics for Product, Consumer, and Market Insights”

เวิร์คชอบการเบลนด์ชาตามธาตุเจ้าเรือน Blend with Blind

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธในงาน Dek-D’s TCAS Fair