ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

Invitation to participate in activities related to textile science and technology. Workshops are organized by the Department of Textile Science, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University (online) Textile Series

|

รับสมัครเข้าร่วมค่าย FLAG: Future Leader in Agro-industry Camp ครั้งที่ 2 (Online) วันที่ 11-12 และ 18-19 ธันวาคม 2564

|